Michał Kiczela - trener personalny |

Referencje

If you're in Poland and you like kettlebelll fitness and martial arts, your go-to guy is Michal Kiczela.

Steve Maxwell trener personalny, czarny pas 5 stopnia w BJJ

Ostatni post

Knife Zone level 3

W świecie sztuk walki, systemów walki, różnorakich kursów, występuje wiele podejść do bardzo niebezpiecznego i trudnego tematu, jakim jest „obrona” przed atakiem nożem lub innym ostrym narzędziem. W zależności od instruktora prowadzącego i bazowej sztuki walki z jakiej się wywodzi, rozwiązania tego problemu mogą się diametralnie od siebie różnić. Wiele sztuk czy systemów walki posiada w swoim repertuarze techniki „obrony przed nożem”, równocześnie nie posiadając technik ofensywnych, używających noża jako broni. Co za tym idzie, bardzo często, instruktorzy czy też[…]

Więcej...