Detale dyscypliny

Pałka teleskopowa to bardzo popularne narzędzie używane przez służby porządkowe, jak i osoby cywilne do samoobrony.
Według polskiego prawa pałka teleskopowa nie jest kwalifikowana jako broń, jeżeli nie posiada zakończenia z ciężkiego i twardego materiału lub nie zawiera wkładki z takiego materiału. Tym samym posiadanie odpowiednio wybranej pałki teleskopowej nie wymaga uzyskiwania pozwolenia.
Każdy człowiek ma prawo do odpierania bezprawnego i bezpośredniego zamachu (ataku) na jakiekolwiek dobra chronione prawem, w szczególności jak życie i zdrowie własne oraz innych osób, niekoniecznie bliskich.
Użycie pałki w samoobronie, z prawnokarnego punktu widzenia, niewątpliwie będzie rozpatrywane w kierunku ewentualnego przekroczenia granic obrony koniecznej, przy założeniu, że osoba posługująca się nią odpierała atak innej osoby. Granice te wyznaczane są przez praktykę sądową i każdorazowo indywidualnie będą oceniane w danym postępowaniu. Co istotne dla Ciebie, prawo do obrony koniecznej nie warunkuje tego, aby obrona następowała przy użyciu jakichś przedmiotów, czy też bez nich. Istotnym jedynie jest to, aby była ona proporcjonalna do zagrożenia i nie wykraczała ponad konieczną potrzebę – oczywiście w ramach dokonanej z perspektywy czasu oceny zachowań uczestników analizowanego zdarzenia, przy uwzględnieniu wielu czynników, jak chociażby miejsce zdarzenia i jego pora, liczba i zachowanie poszczególnych osób, ich postura, umiejętności oraz posiadane lub używane przedmioty. Jeśli osoba odpierająca atak nie przekroczy granic obrony koniecznej, wówczas zgodnie z wolą ustawodawcy, zachowanie tego rodzaju nie jest uznawane za przestępstwo. Jeżeli granice obrony koniecznej zostaną przekroczone, wówczas w zależności od kwalifikacji tego zachowania, Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, odstąpić od jej wymierzenia albo postępowanie umorzyć. Granice obrony koniecznej można przekroczyć na wiele różnych sposobów, w tym przy użyciu różnorodnych przedmiotów (np. kamienia, czy widelca). Z tego względu warto wiedzieć jak świadomie i sprawnie bronić się przed niespodziewaną napaścią.
Aby użyć pałki teleskopowej do samoobrony należy najpierw nauczyć się nią posługiwać. Chodzi tu przede wszystkim o technikę i motorykę, ale również o cele ataku – gdzie uderzać, aby  agresora zatrzymać bez jednoczesnego powodowania u niego istotnych obrażeń, nieadekwatnych do potrzeby i okoliczności zdarzenia.
Kurs posługiwania się pałką teleskopową trwa 12 godzin i obejmuje następujące zagadnienia:
– budowa i działanie;
– troczenie;
– dobywanie;
– techniki uderzania;
– techniki blokowania;
– bliski dystans;
– kontrola przeciwnika w zwarciu;
– obalenia;
– duszenia;
– dźwignie;
– użycie w parterze;
Czas przewidziany na program to pewne minimum. Jeśli będziesz potrzebować więcej czasu na opanowanie jakiegoś elementu, to będziemy ćwiczyć tak długo, jak to będzie konieczne. To właśnie jest wielką przewagą treningu personalnego, w stosunku do treningu grupowego.
Nie kupuj sam pałki teleskopowej bez konsultacji ze mną. Na rynku jest bardzo dużo tego rodzaju produktów, jednak tylko nieliczne nadają się do używania! Jeśli chcesz, mogę kupić ją za Ciebie. Będzie na Ciebie czekać na pierwszych zajęciach.
Po zakończeniu kursu otrzymasz ode mnie materiały szkoleniowe z opisem tego, co przerabialiśmy na zajęciach.
Zapraszam!

Trener dyscypliny

https://trenerkiczela.pl/iw-teacher/michal-kiczela/

Michał Kiczela

Nazywam się Michał Kiczela. Od 2003 roku jestem zawodowym trenerem i pomagam ludziom takim jak...

Profil

Class Information

Price: 200 zł
jedn. treningowa: 1 godzina
dni tygodnia: pon. - sob.
godziny: 7.00-18.00
TAKE THIS COURSE